SCM music player Bullshit

Bullshit

Weronika/14/Poland

(via 27-12-13r)

(Źródło: cytaty-po-polsku, via 27-12-13r)

Czasami człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia jednak nie ma dna.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter